‘Over twee jaar een vrouwelijke Korfbal League-scheidsrechter’

‘Over twee jaar een vrouwelijke Korfbal League-scheidsrechter’

Arbitrage

Vrouwelijke scheidsrechters, het is een zeldzaam verschijnsel. Diana Boogaard is bijvoorbeeld de enige vrouwelijke scheidsrechter boven de eerste klasse. Zij fluit in de Overgangsklasse met assistent Dennis Binnendijk. Waarom zijn er zo weinig vrouwen die fluiten? Het KNKV slaat de handen over dit onderwerp inéén met de basketbal-, voetbal-, hockey- en handbalbond. Er wordt samen gewerkt aan meer vrouwelijke scheidsrechters én meer gelijkwaardigheid.

Hendrik Jan Brandsma werkt vanaf 2013 als projectmedewerker verenigingsarbitrage voor het KNKV en wordt op 1 december opgevolgd door Moniek Voermans. Toch zet hij zich voor het KNKV nog in voor de arbitrage. Hij denkt dat het historisch zo gegroeid is, dat mannen fluiten en vrouwen niet. “Kijk maar naar wat mannen en vrouwen vroeger mochten. Het was in die tijd gewoon gek als een vrouw floot en het mocht in veel gevallen niet eens. Vroeger waren in het veld ook de mannen die alleen maar aanvielen en de vrouwen die alle ballen afvingen. Daar kan je nu niet meer mee aankomen. Daarom moet het op arbitragegebied ook gaan kantelen.

De tweede reden is: gebrek aan spelregelkennis. Maar dat geldt voor zowel de mannen als vrouwen. Mensen die gevraagd worden om te fluiten, zeggen dan niet: ‘Ik ken de spelregels niet’, maar zullen eerder een smoes verzinnen. Er ontstaat dan snel een antipathie om te fluiten.”

Spelregelbewijs
Het KNKV wil daarom dat alle spelende leden hun spelregelbewijs halen. “Vanaf 1 september 2018 willen we dat alle senioren dat bewijs hebben. De verantwoordelijkheid leggen we daarin bij de verenigingen. Wij verwachten dat door het behalen van het spelregelbewijs er een groot gedeelte van de problemen wegvalt. Alle senioren kennen dan de regels en hoeven dus niet onzeker te zijn om te fluiten. Natuurlijk zal niet iedereen het dan doen, maar we verwachten wel dat meer mensen willen fluiten.

Het derde punt waarom mensen niet willen fluiten is het commentaar dat ze krijgen tijdens een wedstrijd. Een sterke persoonlijkheid hebben is fijn, maar je kan daar ook in groeien. Maar het is wel zo, dat je beter een scheidsrechter kan hebben die duidelijk is en wel eens een fout maakt, dan een scheidsrechter die altijd twijfelt maar wél altijd gelijk heeft.”

Gelijkwaardigheid
Wat betreft de vrouwelijke scheidsrechters gaat het KNKV dus in conclaaf met andere bonden. “Wij vinden het ontzettend belangrijk dat meer vrouwen gaan fluiten en daarom is het ook in ons beleid opgenomen. Daarnaast zijn we in gesprek gegaan met veel verschillende sportbonden. De eerste bijeenkomsten zijn al geweest en werden afgetrapt door Yolande Brada, scheidsrechter en oud-hockey international.

Op 14 oktober zijn uit alle samenwerkende sportbonden een aantal vrouwelijke scheidsrechters die nu actief zijn uitgenodigd. Alle antwoorden en vragen die we tijdens die avond kregen, hebben we meegenomen en gaan we met alle bonden proberen aan te pakken. De dromen zijn: gelijkwaardigheid aan mannelijke scheidsrechters en dat het vanzelfsprekend is dat vrouwen ook fluiten. En dat de acceptatie hoog is van de pupillen tot en met het hoogste niveau. Het doel is, dat het leuk moet zijn om scheidsrechter te zijn, laagdrempelig is en dat er geen onderscheid is tussen man en vrouw.”

Doelstellingen
Wanneer meer vrouwen wedstrijden gaan fluiten, is de verwachting dat het aanbod van scheidsrechters over de hele linie zal toenemen. Mede vanwege de verschillende invalshoeken door mannen en vrouwen zal dit de uitstraling van de sport ten goede komen. ''We zetten er op in dat over een jaar Iedere bond 20% meer vrouwelijke bondsscheidsrechters (in opleiding) heeft. Wellicht gaat er een samenwerkingsverbond ontstaan tussen de zeven deelnemende sportbonden op het gebied van generieke en sportspecifiek overstijgende arbitrageopleidingen. In januari start er een sportbrede campagne met persberichten, sfeerimpressies en uitnodigingen voor regionale workshops waarbij ‘refs-on-tour’ vanuit de eigen bond een rol kunnen spelen.

Daarnaast gaan we lobby’en om de vrouwen snel te laten doorstromen op hoog niveau. Al staat kwaliteit voorop. Het moet niet zo zijn dat vrouwen de voorkeur krijgen, puur omdat we vrouwen hoger willen laten fluiten. Nee, wij willen vrouwen opleiden die eerlijk kunnen concurreren met de mannen. Ik hoop daarom over twee tot drie jaar een vrouw in de Korfbal League te zien fluiten, die uiteindelijk kan doorgroeien naar internationaal niveau of zelfs de Korfbal Leaguefinale.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 8 november 2017 uur
Door: Redactie Korfbal.