RTC, CTO en RTO: het fundament van de Korfbal Challenge

RTC, CTO en RTO: het fundament van de Korfbal Challenge

Talentontwikkeling

RTC, CTO, RTO … de afkortingen vliegen soms om de oren. Weet jij wat het betekent? En waarom zijn deze woorden zo belangrijk voor de talentontwikkeling van korfballers? In dit artikel wordt ingezoomd op de functionaliteit van RTC’s, CTO’s en RTO’s. Het zijn elementen die het fundament vormen van de Korfbal Challenge.

De Nederlandse clubcompetitie is in alle leeftijdscategorieën de sterkste van de wereld. De korfballers ervaren weerstand van de tegenpartij. Het omgaan met weerstand vormt het leerproces. Het KNKV ziet de clubcompetitie als belangrijke basis voor talentontwikkeling. De sporters moeten aangesloten blijven bij hun vereniging om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Maar er zijn meerdere aanvullende mogelijkheden om als talent te groeien. 

RTC
Talentvolle korfballers kunnen vanaf U13 tot en met U19 worden geselecteerd voor een Regionaal Talentencentrum (RTC). Een RTC is een door het KNKV aangewezen organisatie, waarbinnen kwalitatief hoogwaardige trainingen en eventuele extra faciliteiten (op medisch en fysiek gebied) worden gerealiseerd.

Met welk doel zijn de RTC’s eigenlijk ontstaan? Kun jij je de indeling van de vijf districten nog herinneren? Deze vormen de geografische basis voor de RTC-structuur. Het aantal is inmiddels uitgebreid van vijf naar zes. Dit is ontstaan vanwege de hoge dichtheid (qua talenten) in het district Noord-West. Dit District is opgesplitst in Noord-West (Amsterdam en noordelijker) en West (ten zuiden van Amsterdam) Bij de RTC’s U19 en U17 wordt gewerkt vanuit de zes regio’s: elke regio heeft een eigen RTC.

Bij de jongere leeftijdscategorieën (U15 en U13) kennen de RTC’s meerdere locaties De talenten zijn verdeeld over zestien locaties Dit heeft twee belangrijke redenen: de reistijd is kort en er blijft een bredere basis van talentherkenning. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat een bredere selectiepiramide de kans op talentherkenning vergroot, omdat talenten zich voornamelijk na hun groeispurt ontwikkelen (Bloom, 1985; Ericsson & Charness, 1994; Règnier et al., 1993).

Voor een overzicht in het RTC-organogram, klik hier.

Een goed voorbeeld van organisatievoering vindt plaats bij RTC Dordrecht (Zuid-West), het talentencentrum in regio Drechtsteden. RTC Dordrecht krijgt ondersteuning vanuit de gemeente en sportbedrijf DordtSport. Het is gevestigd aan de sportboulevard. Hier zijn ook de RTC’s vanuit ijshockey, shorttrack, kunstrijden en waterpolo gevestigd. In Dordrecht is sprake van uitwisseling van kennis en informatie tussen de verschillende sportdisciplines. De talentcoaches komen regelmatig bijeen om te spreken over de begeleiding en randvoorwaarden. Els Hoeijenbos–Versteeg, projectleider bij Dordtsport, vertelt: "Korfbal is van oudsher een grote sport in Dordrecht, met maar liefst vijf korfbalverenigingen. Om die reden is het dus logisch dat er een RTC Korfbal in Dordrecht is. Het RTC Korfbal heeft een eigen visie en aanpak met betrekking tot talentontwikkeling. Deze visie en aanpak zijn interessant voor de andere Dordtse RTC's, onder andere door de kennisdeling binnen het coachplatform van de Dordtse RTC-coaches."

In Dordrecht kunnen korfbaltalenten gebruik maken van een centraal georganiseerd specialistenteam (fysiotherapeut, psycholoog, arts en diëtist). Kortom: bij RTC Dordrecht komen de korfbaltalenten bij elkaar, waarbij ze gebruik kunnen maken van goede faciliteiten. Talenten uit de voorlopige Oranje U19 selectie van bondscoach Leon Simons komen uit RTC Dordrecht: Jop Brouwer, Bo Oppe (beiden Oranje-Wit), Randy Oosting, Jordi van Elburg (beiden DeetosSnel), Manon Brand, (voorheen DeetosSnel), Willemijn Bouwens (TOP Arnemuiden) en Julian Middelkoop (KCC). Tijdens de Korfbal Challenge wordt de definitieve Oranje U19 selectie bekend gemaakt.

CTO
Waar RTC’s ingericht zijn voor korfballers, komen bij een Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) talenten van verschillende sporten bij elkaar. Een CTO faciliteert dat talenten op één locatie trainen, studeren en wonen. De geselecteerde talenten trainen tweemaal per dag, waarvan een sportgenerieke training en een sportspecifieke training. In Nederland bestonden (tot 15 december 2017) vier CTO-locaties: Papendal, Eindhoven, Heerenveen en Amsterdam. Het KNKV heeft momenteel een samenwerkingsverband met CTO Papendal, waar TeamNL Korfbal een parttime CTO-programma volgt. Ook de korfballers uit TeamNL Korfbal volgen hun eigen clubprogramma en worden ingezet voor stages, clinics en overige activiteiten.

Update: Sinds 15 december (jl.) is het contract voor het vijfde CTO ondertekend door NOC*NSF en CTO Metropool. Het CTO is de bundeling van de steden Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. De steden en aangesloten sportbonden zorgen samen voor een duurzaam voordeel voor de topsport in de regio. Door het bundelen van kennis, krachten en uitstraling biedt het CTO Metropool extra middelen en mogelijkheden voor talentontwikkeling en topsport. Korfbal is aangesloten in Den Haag en Dordrecht maar ontbreekt (nog) in Rotterdam

Het eerder genoemde RTC Dordrecht plukt hier de vruchten van. “De afstemming met Den Haag over de RTC's Korfbal gaat verbeterd worden. Ook op thema's als de combinatie sport & onderwijs en innovatie kunnen de Dordtse RTC's gaan meeliften.”, aldus Hoeijenbos-Versteeg.

Het CTO Metropool coördineert het instroomprogramma voor de korfballers van RTC Dordrecht. Het instroomprogramma is door NOC*NSF erkend en worden door het CTO Metropool ondersteund. Het CTO faciliteert deze bond gestuurde programma’s op het gebied van kwaliteitsverbetering van de programma’s door het toepassen van inhoudelijke leerlijnen en moeten op één lijn functioneren ten behoeve van de topsport.

RTO
Een Regionale Topsport Organisatie (RTO) kan het best gezien worden als een netwerk van organisaties. Binnen een RTO werken gemeenten, sportbonden, sportaanbieders, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en bedrijven samen om talentprogramma’s te ondersteunen. Het is dus niet zo dat een talentvolle korfballer aangesloten kan zijn bij een RTO. Een RTO biedt ondersteuning en advisering aan de RTC’s en CTO’s om de faciliteiten zo goed mogelijk in te zetten en om verhoging van kwaliteit te realiseren.

Het KNKV benadrukt dat het clubprogramma leidend is en dat RTC’s, CTO’s en de ondersteunende hulp van RTO’s bedoeld zijn als aanvulling op het normale clubprogramma. Het KNKV-beleid is dan ook om spelers die geselecteerd worden voor de Nationale selectie (U17, U19, U21, Oranje) en RTC’s gekoppeld te houden aan hun clubprogramma.

Wil jij zien wat voor ontwikkeling onze talenten doormaken? Je kunt de RTC teams bewonderen tijdens de Korfbal Challenge in Rotterdam. Zij spelen van 27 tot en met 30 december in het Topsportcentrum Rotterdam. Deze wedstrijden zijn gratis te bezoeken. Meer informatie over de Korfbal Challenge vind je hier.

Bronnen:
Bloom B.S. (1985), Developing Talent in Young People. Ballantine, New York.
Ericcson KA, Krampe RF, Tesch-Römer CT. (1993) The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance. 100(3):363-406.
Règnier, G., Salmela, J. & Russel, S.J. (1993) Talent detection and development in sport.
Handbook of Research on Sport Psychology. Key: 96737

Datum: 20 december 2017 uur