Uitspraak Sven van Baggum

Uitspraak Sven van Baggum

Korfbal

Het KNKV deelt mee dat de tuchtcommissie van het KNKV uitspraak heeft gedaan in de zaak Sven van Baggum (DSC) naar aanleiding van de positieve uitslag van een dopingcontrole op 4 december 2016.

De door de tuchtcommissie opgelegde schorsing bedraagt een periode van 15 maanden. De ingangsdatum van deze schorsing is 23 december, de dag waarop het KNKV de ordemaatregel tegen Van Baggum met voorlopige uitsluiting kenbaar heeft gemaakt. Op de nu uitgesproken schorsing zijn de voorwaarden uit artikel 52 van het Dopingreglement van toepassing.

Datum: 5 september 2017 uur