Simpel.nl Zomerkamp Actie!

De Simpel Zomerkampactie bedraagt een financiƫle bijdrage voor deelname aan een korfbal zomerkamp. Het is mogelijk dat een eigen bijdrage aanvullend nodig is voor volledige dekking van de kosten. Het maakt niet uit bij welke organisatie / korfbalclub het zomerkamp plaats vindt, dat is naar eigen keuze. Het maakt ook niet uit of de persoon al voor een korfbalzomerkamp is ingeschreven of dat nog wilt gaan doen.

Korfbal.nl en Simpel.nl respecteren de AVG-wetgeving bij verwerking van de verstrekte persoonsgegevens. De gegevens zullen niet worden opgeslagen en onder geen beding gedeeld met andere partijen, ook Simpel krijgt de betreffende gegevens niet te zien. De gegevens worden enkel en alleen benut voor praktische uitvoering van dit specifieke aanbod: er wordt contact opgenomen met de ouders van de genomineerde voor (verdere) toelichting op de actie en -indien de nominatie wordt gehonoreerd- afstemming over de afhandeling daarvan.